Preverjanje znanja o kopitih

1.) Katere glavne vrste tipov kopit poznamo:
herkules
industrijsko kopito
kopito za direktni brizg
venezuela
kalifornija
ekstra prima kopito
2.) Kaj je specifičnost kopita kalifornia?
krožni prerez
je bolj udobno kot ostale vrste kopit
namenjeno je maloserijski proizvodnji
3.) Kateri so osnovni tipi označevanja velikosti obutve?
francoski
angleški
nizozemski
evropski
metrični - Mondo
4.) Tipičen material za kopita za proizvodnjo obutve je:
polietilen s trdoto 60-70 ShA
polietilen s trdoto 200 ShA
železo
marmor