Preverjanje znanja o razvoju

1.) Katere informacije potrebuje razvojna ekipa, da lahko uspešno načrtuje razvoj nove obutve?
2.) Na kakšen način je takšne informacije možno zbrati in kdo je za to odgovoren?
3.) Katere so ključne faze razvoja obutve?
4.) Opišite bistvene točke pri razvoju podplata v povezavi z razvojem kopita in zgornjih delov obutve. Opozorite na najbolj kritična področja s tem v zvezi.