Preverjanje znanja o marketingu in prodaji

1.) Kaj je segmentacija trga? Na podlagi česa lahko podjetje iz usnjarske ali čevljarske panoge segmentira trg? Napravite segmentacijo trga za izbrano vrsto obutve?
2.) Kaj je trženjski splet? Razložite njegove glavne komponente na primeru proizvajalca obutve?
3.) Katere vrste odnosov z javnostmi lahko uporabi usnjarsko ali obutveno podjetje, da poveča zanimanje kupcev in prodajo svojih izdelkov?